Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Augustowie w 2021 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Augustowie w 2021 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 870) informuje się, że w 2021 roku do Rady Powiatu w Augustowie nie wpłynęły żadne petycje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
(-) Andrzej Mursztyn

Augustów, 13 stycznia 2022 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści