Budżet Powiatu na 2022 rok

Budżet Powiatu na 2022 rok

Podczas sesji Rady Powiatu, 30 grudnia, radni przyjęli budżet Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

Założono osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości ponad 93 mln zł. Zaplanowane dochody są wyższe niż w 2021 roku o 7 mln zł.

Po raz pierwszy w historii Powiatu wydatki przekroczą kwotę 100 mln zł. W 2022 roku zaplanowano ich wartość na ponad 103 mln zł i będą one wyższe niż w 2021 roku o ponad 20 mln zł. Zaplanowano inwestycje o wartości ponad 31 mln zł i będzie to najwyższy poziom wydatków inwestycyjnych w historii funkcjonowania Powiatu. Ich realizacja będzie możliwa pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków będących w dyspozycji rządu.

Najwyższą wartość inwestycji zaplanowano na zadania drogowe. Będzie to ponad 29 mln zł, przy pozyskaniu ze źródeł zewnętrznych środków w wysokości około 19 mln zł. Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym, którego realizacja rozpocznie się w 2022 roku będzie przebudowa „Centrum komunikacyjnego Augustowa” o wartości blisko 15 mln zł, na którą Powiat otrzymał dofinansowanie z programu Polski Ład w kwocie ponad 14 mln zł. Realizowane będą też inwestycje w służbie zdrowia i w placówkach oświatowych.

– Wydatki inwestycyjne w 2022 roku będą stanowiły blisko 30% wszystkich wydatków budżetu – podkreślił, omawiając projekt budżetu, starosta Jarosław Szlaszyński. – Będzie to więc już kolejny, ósmy rok, bardzo wysokiego udziału inwestycji w budżecie – na poziomie wyższym niż 20% wszystkich wydatków, dodał.

Zrealizowanie zadań określonych na rok 2022 wymaga zaplanowania deficytu budżetu w wysokości ponad 10 mln zł. Deficyt ten będzie sfinansowany kwotą ponad 4 mln zł ze środków wypracowanych w latach poprzednich oraz ze zwrotu pożyczek udzielonych SP ZZOD na prefinansowanie wydatków projektów dofinansowanych z Programu Litwa – Polska 2014 – 2020. Dla sfinansowania pozostałej kwoty planuje się zaciągnięcie w 2022 roku kredytu długoterminowego w wysokości 6 mln zł, który byłby przeznaczony na zapewnienie środków własnych dla przeprowadzenia inwestycji na drogach powiatowych. Będzie to bezpieczny poziom zadłużenia. Spłata kredytu mieści się w możliwościach finansowych Powiatu i umożliwi realizację kolejnych inwestycji w następnych latach.

Sesja Rady Powiatu była również doskonałą okazją do przekazania oficjalnych podziękowań Pani Joannie Gąsiewskiej, która przez ponad 23 lata pełniła funkcję Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie. Na jej wniosek, placówka z dniem 30 listopada 2021 roku zakończyła działalność.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści