Otwarty konkurs na realizację zadania własnego Powiatu Augustowskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) na łączenie 130 miejsc

Otwarty konkurs na realizację zadania własnego Powiatu Augustowskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) na łączenie 130 miejsc

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 653/96/2021
Zarządu Powiatu
w Augustowie
z dnia 22 listopada 2021 r.

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.),

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania własnego Powiatu Augustowskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) na łączenie 130 miejsc.

Do pobrania:

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści