Przebudowano kolejny odcinek drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Kamionka Stara

W piątek, 8 października, uroczyście otwarto przebudowany 2-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Kamionka Stara. Zadanie o wartości ponad 1,61 mln zł zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Augustowskiego (ok. 811 tys. zł) oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ok. 802,5 tys. zł). Wykonawcą był STRABAG Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie było kontynuacją zrealizowanej w 2017 r. inwestycji obejmującej rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka w ciągu tej drogi, wraz z dojazdami, dofinansowanej z budżetu państwa (z tzw. rezerwy subwencji ogólnej) oraz przeprowadzonej w 2020 r. przebudowy 1-kilometrowego odcinka, zrealizowanej przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Licznie zebranych uczestników spotkania powitał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, który podkreślił, że inwestycja jest częścią całego ciągu drogowego, który jest sukcesywnie przebudowywany. Zaznaczył również, że Zarząd Powiatu dołoży starań, aby w kolejnych latach inwestycja została zrealizowana na końcowym odcinku, tworząc szkielet układu komunikacyjnego północnej części Gminy Bargłów Kościelny, łącząc się bezpośrednio z drogą krajową nr 16 w okolicy m. Rutki oraz z dotychczasowym przebiegiem drogi krajowej Nr 61 w m. Bargłów Kościelny.

Następnie głos zabrał Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który zaznaczył, że jest bardzo wiele potrzeb dotyczących modernizacji infrastruktury dróg gminnych i powiatowych. Są to ciągi komunikacyjne wykorzystywane na co dzień, bardzo ważne dla mieszkańców. Dlatego uruchamiane są kolejne programy, jak np. „Polski Ład”, w ramach którego przekazywane będą środki na ten cel.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski podkreślił, że w naszym województwie co roku kontraktowanych jest ponad 200 mln zł na zadania drogowe, które są realizowane w każdej gminie i w każdym powiecie. Ma to służyć poprawie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników oraz przyczyniać się do rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych obszarów.

Nowo otwartą drogę poświęcił ksiądz Marcin Mackiewicz – Wikariusz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych: Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Marek Dobkowski i Tadeusz Drągiewicz – Członkowie Zarządu Powiatu, a także Mieczysław Sobolewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej. Uczestniczyli również: Radosław Wawiórko – Wójt Gminy Bargłów Kościelny,  Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu, Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Obecni byli także przedstawiciele wykonawcy: Michał Mróz i Krzysztof Palczewski oraz inspektor nadzoru – Marcin Sieńkowski. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy, którzy na co dzień będą korzystać z przebudowanej drogi.

Przecięcie wstęgi przez uczestników spotkania otwarcia przebudowanego 2-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Kamionka Stara
Przecięcie wstęgi przez uczestników spotkania otwarcia przebudowanego 2-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Kamionka Stara