Starosta zatrudni pracownika w Wydziale Architektury i Budownictwa

Starosta zatrudni pracownika w Wydziale Architektury i Budownictwa

Starosta Augustowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalisty w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Wymagane wykształcenie wyższe z zakresu architektura lub budownictwo w zakresie ogólnym lub budownictwo w zakresie drogowo – mostowym, lub budownictwo w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich, lub inżynierii środowiska w zakresie inżynierii sanitarnej, lub wyższe z zakresu administracja, lub prawo poprzedzone ukończeniem szkoły średniej w zawodzie technik budownictwa.

Nabór jest prowadzony do 18 października 2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Powiatu Augustowskiego.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści