Stan wyjątkowy w Powiecie Augustowskim

Stan wyjątkowy w Powiecie Augustowskim

Rozporządzeniem Prezydenta RP od 2 września do 2 października 2021 r. w części województwa podlaskiego oraz województwa lubelskiego w paśmie 3 km od granicy z Białorusią wprowadzony zostaje stan wyjątkowy.

Stanem wyjątkowym w Powiecie Augustowskim zostało objętych 15 miejscowości: z terenu Gminy Lipsk (Dolinczany, Lipszczany, Rygałówka, Rakowicze, Siółko, Lichosielce, Kopczany, Bartniki, Stare Leśne Bohatery, Nowe Leśne Bohatery, Wołkusz i Lubinowo) oraz Gminy Płaska (Gruszki, Rudawka i Rygol).

MSWiA podało do wiadomości następujące obostrzenia dot. terenów objętych stanem wyjątkowym:

  • Zawieszenie prawa do organizacji zgromadzeń publicznych, imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych;
  • Zakaz przebywania na obszarze objętym st. wyjątkowym wszystkich osób poza mieszkańcami z wyjątkiem: osób zapewniających obsługę urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych, osób przebywających w tych jednostkach w celu załatwienia spraw administracyjnych, osób pracujących zarobkowo w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze, osób wykonujących na stałe działalność gospodarczą na tym obszarze, osób świadczących usługi pocztowe, kurierskie, dostawcze i zaopatrzeniowe, osób posiadających nieruchomości na tym terenie, rolników pracujących w gospodarstwach rolnych, uczniów i studentów i ich opiekunów w czasie pobierania nauki, opiekunów dzieci do lat 3, osób uczestniczących w praktykach kultu religijnego, chrzcinach, ślubach, weselach czy pogrzebach. Będzie możliwe odwiedzenie najbliższych;
  • Nakaz posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, w tym legitymacji szkolnej dla uczących się;
  • Zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów granicznych oraz osób je strzegących, w tym również wizerunków funkcjonariusz Straży Granicznej, policji i żołnierzy WP;
  • Ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;
  • Ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego ws. podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, rozporządzenia RM z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści