Wspólnie na rzecz drogi do Białegostoku

Wspólnie na rzecz drogi do Białegostoku

We wtorek, 31 sierpnia w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego odbyły się obrady XXII Sesji Rady Powiatu w Augustowie.

Podczas sesji wprowadzony został do porządku punkt dotyczący podjęcia uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie uzupełnienia sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim o odcinek Białystok – Augustów i połączenie go z drogą ekspresową S61 Via Baltica w miejscowości Raczki.

Głos w tej sprawie zabrał Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego, który przedstawił działania realizowane w celu uwzględnienia w sieci dróg ekspresowych, drogi do Białegostoku. Zaapelował również do samorządowców, organizacji i mieszkańców, aby wzięli udział w trwających obecnie konsultacjach społecznych „Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku” oraz wnioskowali o uzupełnienie sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim o odcinek Białystok – Augustów. Podkreślił, że im więcej wniosków zostanie złożonych, tym większe będą szanse na realizację tej inwestycji.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podziękował za działania, które podejmuje Podlaski Zespół Parlamentarny na czele z Posłem Jarosławem Zielińskim i zwrócił się do obecnych na sali samorządowców z prośbą o zaangażowanie i udział w konsultacjach publicznych.

W sesji Rady Powiatu wzięli przedstawiciele władz samorządowych: Michał Matyskiel – Burmistrz Suchowoli, Lech Łępicki – Burmistrz Lipska, Filip Chodkiewicz – Zastępca Burmistrza Augustowa, Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy Augustów, Teresa Strękowska – Wójt Gminy Nowinka, Wiesław Gołaszewski – Wójt Gminy Płaska, Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin oraz Radosław Wawiórko – Wójt Gminy Bargłów Kościelny, a także radni samorządu województwa podlaskiego: Bogdan Dyjuk oraz Paweł Wnukowski.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego poniżej w terminie do 17 września 2021 roku.

Więcej informacji na temat konsultacji na stronie WWW

Red.

Załączniki:

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści