Pozyskano dofinansowanie na rzecz osób niepełnosprawnych

Pozyskano dofinansowanie na rzecz osób niepełnosprawnych

30 lipca w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem do białostockiego oddziału PFRON na łączną sumę 856 tys. zł i otrzymał dofinansowanie w wysokości 369,88 tys. zł. W ramach pozyskanych przez Powiat środków, wsparciem finansowym zostały objęte projekty następujących samorządów: Miasto Augustów otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 14 tys. zł na zakup schodołazu do szkoły podstawowej nr 2 i 3 w Augustowie, Gmina Sztabin ponad 18 tys. zł na zlikwidowanie barier architektonicznych w urzędzie gminy, ponad 12 tys. zł na zlikwidowanie barier w szkole podstawowej w Sztabinie i Krasnymborze oraz 70 tys. zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, Gmina Lipsk otrzymała około 28 tys. zł na likwidację barier w Urzędzie Miejskim i Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, natomiast gmina Nowinka zyskała dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto Powiat Augustowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł na remont budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Teresa Strękowska – Wójt Gminy Nowinka Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin oraz Anna Kudaj – Skarbnik Urzędu Miejskiego w Lipsku.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści