„Póki Ojczyzny, Pułku dopóty…”

„Póki Ojczyzny, Pułku dopóty…”

Wyjątkowo uroczyste obchody Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i żołnierzy AK Obwodu Augustów, objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zorganizował w tym roku Powiat Augustowski. Było to związane z 100. rocznicą odznaczenia sztandaru Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia Pułku do Augustowa.

Już w piątek, 23 lipca w Warszawie Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, ppłk Adam Fuk – Dowódca Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, wraz z pocztem sztandarowym oraz mjr. Maciejem Sulewskim i kpt. Michałem Stankiewiczem, a także ppłk rez. Waldemar Siedlecki oraz rtm. kaw. rek. Andrzej Michalik i rtm. kaw. ochot. Wojciech Dziełak ze Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii 1 PUK, oddali hołd oficerom i szeregowym 1 Pułku  Ułanów Krechowieckich, składając kwiaty i zapalając znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie delegacja udała się do Bazyliki Św. Krzyża, gdzie uczczono Dowódcę 1 Pułku – płk. Bolesława Mościckiego, składając wiązankę kwiatów na jego grobie. Zapalono również znicze na grobach Ułanów na warszawskich Powązkach.

W ramach obchodów w sobotę, 24 lipca w Klonownicy k. Augustowa odbył się indywidualny turniej strzelecki, przeprowadzony przez Augustowski Klub Strzelecki „Krechowiak”, którego współorganizatorem był Powiat Augustowski.

Wieczorem zapalono znicze na grobach Krechowiaków poległych i zmarłych w czasie pełnienia służby, pochowanych na augustowskim cmentarzu.

Niedzielne uroczystości rozpoczęto od odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, ufundowanej w 100. rocznicę odznaczenia Pułku przez Marszałka  Józefa Piłsudskiego Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz przybycia Pułku do Augustowa, w którym stacjonował w latach 1921 – 1939. Tablica umieszczona została na budynku, w którym w okresie międzywojennym mieściło się dowództwo 1 PUK i klub oficerski, a obecnie znajduje się Hospicjum. Po poświęceniu przez ks. Prałata Jerzego Owsiankę – Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, pod nowo odsłoniętą tablicą zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. W uroczystym przemarszu, na czele z orkiestrą wojskową 11 Mazurskiego Pułku Artylerii i kompanią honorową Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich 15 GBZ, pod dowództwem por. Pawła Pardeja, uczestnicy uroczystości udali się do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, dawnego kościoła garnizonowego, gdzie odprawiona została msza święta koncelebrowana przez ks. Dziekana Wojciecha Jabłońskiego, ks. Prałata Jerzego Owsiankę, ks. Prałata Witolda Nagórskiego, ks. Prałata Mariana Szewczyka oraz ks. Kapelana mjr. Włodzimierza Skocznia.

Następnie odbyły się obchody patriotyczne przed kościołem. Dowódcą uroczystości był mjr Maciej Sulewski. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał starosta Jarosław Szlaszyński – organizator uroczystości, który powitał zebranych i przybliżył chlubne dzieje 1 Pułku.

Symboliczny wymiar miało przekazanie tradycji Krechowieckich młodemu pokoleniu. Oddział Przygotowania Wojskowego I Liceum Ogólnokształcącego im. G. Piramowicza w Augustowie otrzymał lancę ułańską z proporczykiem w barwach krechowieckich – amarantowo-białych. Przekazania dokonał Starosta, będący pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia Oddziału.

Święto było doskonałą okazją do uhonorowania osób i instytucji, które w ramach swojej działalności wzorowo wypełniają patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny. Postanowieniem Prezydenta RP za zasługi dla Niepodległej, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali: gen. bryg. Bogdan Rycerski, ppłk Jarosław Kowalewski i ppłk Mateusz Kujawski.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, na wniosek Starosty Augustowskiego, w uznaniu zasług dla idei pamięci narodowej nadał medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” Batalionowi Czołgów Ułanów Krechowieckich oraz gen. bryg. Ryszardowi Parafianowiczowi – Przyjacielowi Tradycji Krechowieckich i Lechowi Łępickiemu – Burmistrzowi Lipska. Medale wręczyli: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, reprezentujący na uroczystości Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów oraz Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP Ziemi Suwalskiej i Augustowskiej.

Następnie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalami „Pro Bono Poloniae”: Wojciecha Dziełaka, Marię Kisielewską, Andrzeja Michalika, dr. Jarosława Schabieńskiego, dr. hab. Krzysztofa Sychowicza. Medal „PRO PATRIA” z rąk Ministra otrzymali: Bogdan Dyjuk, płk Tomasz Isio, płk dr hab. Krzysztof Krakowski, płk Ireneusz Król, płk Mariusz Majerski i Stanisław Osmenda.

Podczas święta poinformowano, że Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia 28 czerwca 2021 r. mianował ppor. rez. Jarosława Szlaszyńskiego na stopień porucznika. Akt mianowania przekazał płk Grzegorz Konopko – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, reprezentujący na uroczystości Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka.

Następnie na ręce przedstawicieli Rodziny Krechowieckiej wręczony został medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. Odebrali go: Anna Dźwilewska – córka plut. Włodzimierza Kowala, Zbigniew Huszcza – wnuk dwóch Podoficerów Krechowieckich – chor. Józefa Huszczy i plut. Aleksandra Głażewskiego, Maria Suchcitz – prawnuczka gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego oraz Zofia Szlenkier – prawnuczka por. Bolesława Podhorskiego. Medal wręczyli: starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, członek Zarządu Waldemar Jedliński oraz radny Mieczysław Sobolewski.

W związku z obchodzoną rocznicą wybity został „medal okolicznościowy stulecia odznaczenia Pułku Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz przybycia Pułku do Augustowa”, który przyznawany jest za zasługi w kultywowaniu chlubnych tradycji 1 Pułku. Medal podczas Święta otrzymały instytucje: Batalion Czołgów Ułanów Krechowieckich, IPN Oddział w Białymstoku, Towarzystwo Młodego Krechowiaka, 8 Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Z. Podhorskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Medalem uhonorowani zostali: Minister Jan Józef Kasprzyk, gen. dyw. Krzysztof Radomski – Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, dr hab. Andrzej Suchcitz – Kierownik Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Jolanta Parol – wnuczka gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, Matka Chrzestna repliki sztandaru 1 PUK, Franciszka Chmielińska – za wieloletnie krzewienie idei Krechowieckiej, Dariusz Jan Szkiłądź – inicjator nadania Szkole Podstawowej nr 3 w Augustowie imienia 1 PUK, Zbigniew Rowiński – Prezes Grupy Historyczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi”, Roman Rogoziński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, rtm. kaw. rek. Andrzej Michalik i rtm. kaw. ochot. Wojciech Dziełak. Medale wręczyły osoby, które w największym stopniu przyczyniły się do jego ustanowienia – Jarosław Szlaszyński – Przewodniczący Kapituły Medalu, Krzysztof Anuszkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta oraz Bogdan Dyjuk.

Następnie Wojewoda Bohdan Paszkowski odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów.

Minister Jan Józef Kasprzyk w słowach skierowanych do uczestników uroczystości podkreślił, że tradycje kawaleryjskie trwają i trwać muszą, a uroczyście obchodzone Święto Krechowieckie i kultywowanie tradycji ułańskich świadczą o tym, że nie „zostały tylko ślady podków”, ale duch kawalerii głęboko odcisnął piętno i ślad na duszy narodu polskiego.

List Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej odczytał gen. dyw. Krzysztof Radomski – Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Poseł Jarosław Zieliński w swoim wystąpieniu podkreślił, że wojsko jest mocno wpisane w polską historię i tradycję patriotyczną. Zwrócił uwagę, że obecnie Polska umacnia swoje siły obronne, unowocześnia i modernizuje armię, a przez to wzmacnia swoje bezpieczeństwo i niepodległość.

Następnie delegacja z IPN w Białymstoku: dr Jarosław Schabieński – Naczelnik  Biura​ Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Urszula Gierasimiuk – Naczelnik Biura Edukacji Narodowej oraz dr. hab. Krzysztof Sychowicz – Naczelnik Biura Badań Historycznych podziękowali Jarosławowi Szlaszyńskiemu za podejmowane liczne inicjatywy patriotyczne i w uznaniu zasług upamiętniających rycerską tradycję Polaków wręczyli ryngrafy, jako symbole polskiego rycerstwa.

Po odczytaniu apelu pamięci przez kpt. Michała Stankiewicza z Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich, oddany został salut armatni i przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi ułanów 1 PUK oraz żołnierzy AK.

Na zakończenie otwarto odnowioną Izbę Pamięci 1 PUK, znajdującą się w wieży kościoła. Dokonał tego, zgodnie z tradycją ułańską, za pomocą szabli oficerskiej 1 Pułku Jarosław Szlaszyński –  inicjator i główny realizator przeprowadzonych prac restauratorskich.

Uroczystościom towarzyszyła ekspozycja historycznego oraz współczesnego sprzętu i wyposażenia wojskowego, wystawionego przez 15 GBZ, 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny oraz 11 Mazurski Pułk Artylerii, a także Grupę „Szare Szeregi”.

Przygotowana została również ekspozycja Muzeum Wojska Polskiego, na której można było zobaczyć wiele wyjątkowych eksponatów, w szczególności czapkę Dowódcy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – płk. Bolesława Mościckiego.

Zorganizowanie święta było możliwe dzięki życzliwości i wsparciu następujących instytucji: Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie, Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta, Towarzystwa Młodego Krechowiaka oraz Nadleśnictwa Płaska. Serdecznie dziękujemy.

Red.

[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”Swięto 1 PUK 23-25 lipca 2021″]
PREZES RADY MINISTRÓW Augustów, 25 łipca 2021 r. Szanowni (Państwo, w dwudziestoleciu międzywojennym Augustów Syp nie tytko miejscem stacjonowania, ate też prawdziwym domem słynnej i zasłużonej formacji - 1 (Pułku Ułanów Kfechowieckich im. płk, (Bolesława (Mościckiego. (Dzisiaj o Schodzimy 100-tecie przySycia tych legendarnych kgwaterzystów do miasta. Wszystkim organizatorom i gościom uroczystości pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia i zapewnienie o mojej pamięci Obecność żołnierzy miała ogromny wpływ na życie Augustowa. Wraz z rodzinami stanouńłi oni istotną część jego społeczności Tutaj, z udziałem mieszkańców, oSchodziti swoje ważne uroczystości pułkowe, na które przySywałi przedstawiciele rządu, ęościł tu prezydent Ignacy (Mościcki, minister spraw wojskowych generał Władysław Sikorski ęenerałny Inspektor Sił Zbrojnych generał Tdward Pydz-Smigły i inni reprezentanci międzywojennej władzy. Stacjonowanie żołnierzy wpływało na wiełe obszarów życia społecznego, w tym także na rozwój sportu w mieście - powstały Oficerski Tacht Kfub nad Jeziorem (Białym czy Wojskowy ‘Kfub Sportowy. Tamte wydarzenia do dzisiaj żyją w pamięci Augustowa, czego dowodem są coroczne uroczystości je upamiętniające. Wspaniały pułk bpóry dziś wspominamy, to formacja o wielkich tradycjach i zasługach. Wziął on swą nazwę od bitwy pod Kfechowcami w 1917 roku, gdzie z garstką 400 osób przeciwstawił się wiełokrotnie liczniejszym wojskom niemieckim. Dzięki doskonałemu wyszkołeniu i dowodzeniu wsławił się świetną taktyką i męstwem. Wkrótce był podziwiany w całej (Polsce. (Brał udział w wałkach o niepodległość naszej Ojczyzny, a swoją działalność zwieńczył udziałem w kąmpanii wrześniowej 1939 roku w bitwie pod Kockiem. Stał się dumą polskiego oręża i symbolem heroizmu wałki Dziękuję wszystkim, którzy kultywują piękne kawaleryjskie tradycje i przybliżają je młodym Cudziom. Wyrazy uznania przekazuję organizatorom uroczystości, władzom miasta i wszystkim w nie zaangażowanym. Dzięki (Państwa aktywności historia 1 (Pułku Ułanów Kjechowieckjch pozostaje żywa dła kolejnych pokoleń (Polaków. Z wyrazami szacunku (Mateusz (Morawiecki Uczestnicy uroczystości z okazji 100. rocznicy przybycia do Augustowa 1 (Pułku Ułanów Kjechowieckich im. płk. (Bolesława (Mościckiego
List od Prezesa Rady Ministrów do uczestników uroczystości z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
MINISTER OBRONY NARODOWEJ Mariusz Błaszczak Warszawa, 25 lipca 2021 r. Do uczestników uroczystości z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego Szanowni Państwo! Żołnierze 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk B. Mościckiego zapisali wspaniałą kartę w historii polskiego oręża. Walczyli wszędzie tam, gdzie potrzebowała Ich odradzająca się Polska. Szlak bojowy Pułku podczas wojny polsko-bolszewickiej wyznaczały zwycięskie bitwy i potyczki, które w znacznym stopniu przyczyniły się do ostatecznego zwycięstwa. Krzyże Virtuti Militari na sztandarze jednostki i na mundurach żołnierzy to dowód Ich odwagi i waleczności. Okres międzywojenny, kiedy Pułk stacjonował w Augustowie, to czas, w którym wykrystalizowała się wspaniała więź między mieszkańcami a żołnierzami. Do dziś pamięć po Ułanach Krechowieckich i przywiązanie do Ich dziedzictwa są w tym mieście bardzo silne, czego najlepszym dowodem jest dzisiejsza uroczystość. Podtrzymywanie tradycji polskich kawalerzystów - bitnych żołnierzy z wielką fantazją i oddanych patriotów - jest działaniem zasługującym na najwyższe uznanie. Także jednostki wojskowe z dumą pielęgnują pamięć o znakomitych poprzednikach, czego przykładem jest 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana. Dziękuję za wysiłek i zaangażowanie włożone w organizację uroczystości z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego oraz towarzyszących jej wydarzeń. To ważna inicjatywa upamiętniająca polskich Bohaterów. Z wyrazami szacunku
List od Ministra Obrony Narodowej do uczestników uroczystości z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, 25 lipca 2021 r. Szanowny Pan Jarosław Szlaszyński Starosta Augustowski Szanowny Pan Dariusz Jan Szkiłądź Wicestarosta Augustowski wraz z uczestnikami dzisiejszej uroczystości Szanowni Państwo! Rzeczą ważną i potrzebną jest sięganie do tradycji istnienia jednostek kawaleryjskich stacjonujących w okresie II Rzeczpospolitej na terenie naszego regionu. Jedną z nich był 1 Pułk Ułanów Krechowieckich przybyły dokładnie przed 100 laty do Augustowa. Żołnierze augustowskiego pułku zapisali chlubną kartę w dziejach oręża polskiego. W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku prowadzili zwycięskie walki z Armią Konną Budionnego i za swoje męstwo na polu walki zostali nagrodzeni wspaniałym odznaczeniem – Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Również w 1939 roku, gdy Polskę zaatakowały hitlerowskie Niemcy, dzielnie stawali w obronie Ojczyzny, kończąc swój szlak bojowy dopiero w ostatniej bitwie Kampanii Wrześniowej – pod Kockiem. Dzisiejsze uroczystości to znakomita okazja do przypomnienia o chwalebnej historii 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Niech pamięć o dzielnych ułanach tej jednostki i wszystkich żołnierzach walczących o wolność Ziemi Augustowskiej będzie zawsze obecna wśród teraźniejszych i przyszłych pokoleń. Z poważaniem, Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego
List od Marszałka Województwa Podlaskiego do uczestników uroczystości z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
Ten niezwykły Jubileusz jest nie tylko powodem do dumy, lecz przede wszystkim okazją do wyrażenia wdzięczności dla naszych przodków, którzy walczyli i bronili wolności narodu polskiego przed bolszewicką nawałą. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich oraz najważniejszego symbolu wierności, honoru i męstwa jakim jest Sztandar nie ominęły wichry historii, z której w dzisiejszych czasach czerpać możemy wiedzę i doświadczenia na przyszłość. Niezwykłe losy Generała Podhorskiego sprawiły, że oddalone od siebie miejscowości naszego kraju mogą w dniu dzisiejszym wspólnie kultywować postać bohatera historii naszej ojczyzny. Jako Dowódca 8 batalionu Walki Radioelektronicznej wraz z żołnierzami i pracownikami Resortu Obrony Narodowej pragnę złożyć na ręce Pana Starosty serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych sukcesów w kultywowaniu historii 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Dowódca ppłk Mirosław MAREK
List od 8 Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
Szanowny Panie Starosto Składam serdeczne podziękowania za zaproszenie na uroczystość 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk B. Mościckiego. Działalność na rzecz kultywowania i propagowania tradycji walk o wolność i niepodległość Polski, popularyzowania wśród społeczeństwa chlubnych tradycji oręża polskiego, a szczególnie kształtowania patriotycznych podstaw poprzez przybliżanie dokonań wybitnych żołnierzy - Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari zasługuje na szacunek i uznanie. Serdecznie pozdrawiam organizatorów oraz uczestników uroczystości. Proszę przyjąć życzenia dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Dowódca 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego Ppłk Tomasz Isio
List od 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana Im. króla Kazimierza Jagiellończyka Pan Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski Na ręce pana starosty składam serdeczne życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy odznaczenia krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1 Pułku Ułanów Krechowieckich imienia pułkownika Bolesława Mościckiego. Miasto to zasługuje na szacunek, a jego dzieje należy przekazywać potomnym zgodnie z sugestią świętego Jana Pawła II: „Nie można zapominać historii nie można przejść obojętnie obok tego co budowało naszą tożsamość, naszą ojczyznę, nasze dzisiejsze być”. Życzę wszystkim mieszkańcom, aby byli dumni ze swojego miasta oraz historii, którą ich przodkowie tworzyli przez 100 lat. Życzę aby, powiat Augustowski z każdym dniem piękniał,  a panu staroście i mieszkańcom – zdrowia, pomyślności i dostatku.  Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej  gen. dyw. Krzysztof Radomski  Olsztyn, lipiec 2021
List od 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
 Akademia Sztuki Wojennej Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego. Z przykrością informuję, że z powodów służbowych nie mogę osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu. Z okazji Święta, w imieniu własnym oraz całej społeczności akademickiej pragnę złożyć na ręce Pana Starosty najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. W tym szczególnym dniu przekazuję również, za Pańskim pośrednictwem, wszystkim pracownikom starostwa, życzenia wytrwałości w dalszej odpowiedzialnej pracy dla dobra społeczności lokalnej. Niech odpowiedzialna, codzienna praca przynosi zadowolenie, życiową satysfakcję oraz zasłużony szacunek. Życzę sukcesów w urzeczywistnianiu planów, nieustającej pogody ducha, oraz wielu osiągnięć. Z  wyrazami szacunku Rektor Komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr Robert Kossowski
List od Akademii Sztuki Wojennej z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
Szanowny Panie Starosto! W imieniu Rady i Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości związane z 100. rocznicą odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, a także przybycia do Augustowa znamienitego i bohaterskiego 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego, pierwszego dowódcy Pułku. W tym, tak bardzo ważnym i uroczystym dla Augustowa dniu składam serdeczne gratulacje za wieloletnie utrwalanie tradycji Pułku, który okrył się na wielu polach bitewnych zasłużoną chwałą i sławą, a przywiązanie do tego Pułku było znane w całej II Rzeczypospolitej. Pułkiem dowodzili wybitni oficerowie Polskiej Kawalerii, których potomkowie przyjeżdżają do Augustowa na wiele uroczystości związanych z 1. Pułkiem Ułanów Krechowieckich. Pamięć o Pułku i jego ułanach jest ciągle żywa, a prowadzona działalność różnych środowisk przyczyniła się niewątpliwie do upowszechnienia wiedzy o czynach bojowych Krechowiaków, którzy zawsze byli wierni Bogu, Honorowi i Ojczyźnie. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości życzę dalszych sukcesów w pielęgnowaniu chlubnych tradycji swojego pułku. Niech pamięć o wybitnych kawalerzystach nigdy nie zaginie i czcić będzie przez następne pokolenia.  Z wyrazami szacunku i kawaleryjskimi pozdrowieniami Karola Skowrońska \Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej Grudziądz, 25 lipca 2021 r.
List od Karoli Skowrońskiej – Prezesa Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
Pamiątkowe 3 metalowe ryngrafy z wizerunkiem Matki Boskiej. Szanownemu Panu Jarosławowi Szlaszyńskiemu Staroście Augustowskiemu z wyrazami uznania za działania upamiętniające rycerską tradycję Polaków. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku Biuro Badań Historycznych Biuro Edukacji Narodowej Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa
Pamiątkowe 3 metalowe ryngrafy z wizerunkiem Matki Boskiej – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Biuro Badań Historycznych, Biuro Edukacji Narodowej, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa
MINISTER FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ Tadeusz Kościński Szanowny Panie Starosto, z radością przyjąłem Pana zaproszenie na obchody Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego. Z satysfakcją, w miarę moich możliwości, wspieram wszelkie inicjatywy patriotyczne. Ta jest mi szczególnie bliska, bo jak słusznie Pan zauważył, jestem synem Krechowiaka. Moja rodzinna historia wiąże się z trudnymi momentami w dziejach Polski. Dziadek walczył z bolszewikami pod Lwowem, brał udział w Bitwie Warszawskiej, a później trafił z moja babcią i mamą na Syberię. Po wybuchu wojny Niemiec z ZSRR i ogłoszeniu amnestii dołączył do armii generała Andersa, z którą ruszył na Bliski Wschód. Później walczył o Monte Cassino i w bitwie o Ankonę. Ojciec był w podchorążówce we Lwowie. Internowano go w Rumunii po wybuchu wojny. Uciekł z niewoli. Poprzez Włochy, Francję, Hiszpanię dotarł do Gibraltaru, gdzie dostał się na statek do Wielkiej Brytanii. Przez krótki okres był w wojsku brytyjskim. Potem został przerzucony na Bliski Wschód i dołączył do generała Andersa. Z dumą współtworzył szeregi Ułanów Krechowieckich. Te doświadczenia ukształtowały mnie jako Polaka i patriotę, a podtrzymywanie tej historii uważam za ważny element naszej tożsamości. Dziękuję Państwu za te działania. Plan tegorocznych obchodów Święta prezentuje się bardzo ciekawie. Wierzę, że dla wszystkich uczestników - gości i turystów będzie niezapomnianym doświadczeniem, a przy okazji doskonałą lekcją historii i patriotyzmu. Z tym większą przykrością informuję, że ze względu na ważne zobowiązania służbowe, nie będę mógł wziąć udziału w uroczystościach. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie oraz składam na Pana ręce serdeczne gratulacje dla organizatorów tegorocznych obchodów.  Łączę wyrazy szacunku MINISTER FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ Tadeusz Kościński
List od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
Z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1 Pułku Ułanów krechowieckich, jednostki zasłużonej w walkach niepodległościowych w 1918 roku, proszę przyjąć moje najlepsze życzenia. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich przeszedł długi i trudny szlak bojowy, walcząc w wojnie polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej oraz na terytorium Włoch czy Iraku, ostatecznie osiedlając się na ziemi augustowskiej. Żołnierze 1 Pułku w każdej walce odznaczali się wielkim męstwem, odwagą i gotowością poświęcenia swojego życiu w obronie Ojczyzny. Za ich wszystkie wysiłki, brawurowe akcje należą się słowa uznania i nasza dozgonna wdzięczność. Jestem pełen uznania dla podejmowanych wysiłków, aby na kartach historii pamięć o ułanach krechowieckich nigdy nie wyblakła. Proszę przyjąć życzenia dobrego zdrowia, powodzenia, spełnienia marzeń oraz wielu radosnych chwil w życiu osobistym i rodzinnym. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław MIKA Warszawa, 25 lipca 2021 r.
List od Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosława Miki z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
Rodzina I Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego Z okazji 100 rocznicy odznaczenia sztandaru I Pułku Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego Orderem Wojennym Virtuti Militari, mam zaszczyt złożyć na Pana ręce, jako Starosty Augustowskiego, wyrazy hołdu i czci dla wielkiej i wiekopomnej tradycji, tak zasłużonego dla Polski Pułku. Stanisław Ledóchowski  Prezes Rodziny I Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego W Brwinowie, 24 lipca 2021 roku
List od Stanisława Ledóchowskiego – Prezesa Rodziny I Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
Pamiątkowa „deska” od Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Dla Pana Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego z okazji 100. Rocznicy odznaczenia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz 100. Rocznicy ustanowienia Garnizonu Augustów Przewodniczący Kapituły – Wojciech Dziełak Prezes Stowarzyszenia – Andrzej Michalik
Wyróżnienie dla Pana Starosty Augustowskiego od Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
11 Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński Szanowny Panie Starosto Z okazji obchodów setnej rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego w imieniu własnym oraz wszystkich żołnierzy i pracowników 11 Mazurskiego Pułku Artylerii składam Panu Staroście życzenia satysfakcji z pełnionej funkcji, wielu sukcesów zawodowych, niegasnącej siły i motywacji do działania oraz zasłużonego szacunku i uznania. Jednocześnie składam życzenia szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz osobisty. Łączę wyrazy szacunku Dowódca 11 Mazurskiego Pułku Artylerii Płk. Mariusz Majerski Węgorzewo, 25 lipca 2021 r.
List od 11 Mazurskiego Pułku Artylerii z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści