Powiat Augustowski ponownie Liderem Edukacji

Powiat Augustowski ponownie Liderem Edukacji

6 lipca podczas Uroczystej Gali Finałowej X Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Anna Sus-Cilulko – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, odebrali przyznane wyróżnienia.

Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ideą tego przedsięwzięcia, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł.

Podczas tegorocznej gali Powiat Augustowski uhonorowany został certyfikatem „Samorządowego Lidera Edukacji 2020”, który nadany został zgodnie z rekomendacją Komisji Ekspertów, reprezentujących środowisko akademickie. Certyfikat potwierdza, że odznaczona nim jednostka samorządu terytorialnego realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób wzorcowy, nowoczesny i innowacyjny, uwzględniając aktualne wyzwania demograficzne, kulturowe, gospodarcze i społeczne.

Ponadto Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odebrał Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości. Otrzymują je szkoły i placówki oświatowe, które wyróżniają się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania lokalną edukacją po 1990 roku, w związku z rocznicą przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce, przyznano również Medale Edukacyjne „Samorządowiec 30-lecia”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, który w ocenie zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w okresie 30 lat istnienia niezależnego polskiego samorządu terytorialnego wykazał się wysokimi i osobistymi osiągnięciami w zakresie kreowania nowoczesnej, odpowiedzialnej społecznie i innowacyjnej polityki oświatowej na poziomie lokalnym.

Starosta Augustowski otrzymuje certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji 2020”
Starosta Augustowski otrzymuje certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji 2020” podczas Uroczystej Gali Finałowej X Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” z rąk przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego
Dyrektor ZSO Anna Sus-Cilulko z Certyfikatem Edukacyjnej Doskonałości
Dyrektor ZSO Anna Sus-Cilulko z Certyfikatem Edukacyjnej Doskonałości podczas Uroczystej Gali Finałowej X Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”
Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński z Medalem Edukacyjnym „Samorządowiec 30-lecia”
Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński z Medalem Edukacyjnym „Samorządowiec 30-lecia” podczas Uroczystej Gali Finałowej X Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści