Fachowcy z Augustowa

Fachowcy z Augustowa

„FACHOWCY Z AUGUSTOWA” – nowe pracownie w ACE

2 czerwca w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni informatycznych oraz pracowni mechatronicznej w ramach projektu „Fachowcy z Augustowa”. Zgromadzonych w auli gości serdecznie powitał Grzegorz Augusewicz – Dyrektor ACE.

W uroczystościach udział wzięli: Prezes Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego (Lider Projektu) oraz Dyrektor firmy RENEX we Włocławku. Powiat Augustowski (Partnera Projektu) reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Członkowie Zarządu Powiatu: Waldemar Jedliński i Marek Dobkowski. Obecni byli nauczyciele oraz uczniowie – przyszli informatycy i mechatronicy.

Na wstępie uroczystości Dyrektor ACE podkreślił, iż otwarcie nowych pracowni, wyposażonych w sprzęt dydaktyczny na miarę XXI w. to ważny krok w kierunku współczesnej, nowoczesnej edukacji zawodowej. Remont pracowni, wyposażenie w renomowany sprzęt i pomoce dydaktyczne, szkolenia dla uczniów nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania i wsparcia wielu osób. Dyrektor ACE w imieniu społeczności szkolnej złożył gorące podziękowania oraz wręczył pamiątkowe grawertony. Bez wsparcia osób zaangażowanych w realizację projektu, również nauczycieli naszego Centrum, którzy pilotowali przebieg całego przedsięwzięcia, uczniowie ACE nie mieliby możliwości rozwijania swoich umiejętności przy użyciu nowoczesnych technologii.

W ramach projektu zakupiono i doposażono pracownie informatyczne w stanowiska komputerowe, urządzenia do diagnostyki okablowania sieciowego i zasilaczy komputerowych, sprzęt do łączenia światłowodów – na kwotę ponad 486 tys. zł. oraz pracownię mechatroniczną w stanowiska do montażu i demontażu elementów elektronicznych, urządzenia do kontroli jakości komponentów i połączeń elektronicznych oraz płyt PCB – na kwotę ponad 406 tys. zł. Wartość całkowita projektu to ok. 4 mln zł.

Dodatkowo wsparciem dla uczniów były szkolenia m.in. z nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej, nowoczesnych metod lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC), diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych, ochrona przed elektrycznością statyczną. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach z psychologiem, warsztatach z przedsiębiorczości oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego prowadzonych przez nauczycieli ACE.

W roku szkolnym 2021/2022 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbędzie się druga tura naboru, kolejnych 100 uczniów może skorzystać z atrakcyjnych szkoleń. Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo szeroka, a jakość kształcenia, dzięki ciągłemu rozwojowi pozwala na zaspokojenie oczekiwań przyszłych fachowców.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści