Nowy most w Jagłowie

Nowy most w Jagłowie

27 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego mostu na rzece Biebrza wraz z dojazdami.

Na zadanie o wartości 7,52 mln zł Powiat Augustowski pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania – 3,76 mln zł. Wkład własny został sfinansowany z budżetu Powiatu – 2,36 mln zł, ze środków Województwa Podlaskiego – 700 tys. zł. oraz Gminy Sztabin – 700 tys. zł.

Zadanie obejmowało rozebranie istniejącego mostu o konstrukcji drewnianej i budowę nowego mostu na rzece Biebrza o konstrukcji żelbetowej: o długości 46 m i nośności 40 ton. W ramach zadnia przebudowano i wybudowano 5 przepustów drogowych oraz wykonano nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 6 m na łącznej długości 1,47 km. Roboty obejmowały wykonanie elementów odwodnienia drogi, normatywnych wlotów skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego.

– Cieszę się razem z Państwem, że powstała inwestycja, która będzie służyła mieszkańcom, turystom, a także Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu – powiedział wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź.

Głos zabrał również Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że realizacja tego zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu środków z budżetu państwa oraz samorządów różnych szczebli. Zaznaczył, że jest to doskonały przykład, iż współpraca jest kluczem do sukcesu.

W spotkaniu uczestniczył również Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski.

– W tym szczególnym dniu, kiedy obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego zachęcam, aby takie przedsięwzięcia i wzajemne współdziałanie kontynuować – powiedział Wojewoda. – Życzę, aby podobnych inwestycji było na terenie województwa podlaskiego coraz więcej, dodał.

Udział w otwarciu wzięła również Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, która podkreśliła, że wspieranie samorządów niższego szczebla przez samorząd województwa przyczynia się do rozwoju całego regionu.

Podsumowania spotkania dokonał Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin, na terenie której zrealizowane zostało to przedsięwzięcie.

– Ten most to inwestycja długo wyczekiwana. Jest to jedyna droga dojazdowa do wsi Jagłowo – zaznaczył Wójt. – Dzisiaj razem z mieszkańcami dziękujemy za tę inwestycję, tak ważną dla naszej małej ojczyzny, dodał.

W uroczystości wziął udział ksiądz Tomasz Małyszko – Proboszcz Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli, który dokonał poświęcenia nowego mostu. Obecni byli Radni Województwa Podlaskiego: Bogdan Dyjuk oraz Paweł Wnukowski. Uczestniczyły władze Powiatu Augustowskiego: Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie oraz Członkowie Zarządu: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński. Obecni byli przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego, a także osoby bezpośrednio realizujące inwestycję i czuwające nad jej przebiegiem: Jacek Siemieniuk – Prezes Zarządu BUDREX Sp. z o.o. oraz Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy, którzy na co dzień będą korzystać z nowo wybudowanego mostu.

Red.

Przecięcie wstęgi na otwarcie mostu w Jagłowie
Przecięcie wstęgi na otwarcie mostu w Jagłowie, od lewej: Ks. Tomasz Małyszko – Proboszcz Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli, Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin, Waldemar Jedliński – Członek Zarządu Powiatu w Augustowie, Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie, Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego, Paweł Wnukowski – Radny Województwa Podlaskiego, Przedstawiciel Biebrzańskiego Parku Narodowego, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Jacek Siemieniuk – Prezes Zarządu BUDREX Sp. z o.o., Maciej Borzyszkowski – Prezes WFOŚiGW, Tadeusz Drągiewicz – Członek Zarządu Powiatu w Augustowie
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści