Dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie oddziału przygotowania wojskowego

Powiat Augustowski otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej dotację celową w wysokości 78.416,00 zł na wsparcie funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego, utworzonego z dniem 1 września 2020 r.  w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza w Augustowie. Środki, przyznane w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, przeznaczone są na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziale. Dotacja stanowi 80% całkowitych kosztów, 20 % stanowi wkład własny Powiatu Augustowskiego.

Oddział przygotowania wojskowego został utworzony po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministra Obrony Narodowej, jako odpowiedź na potrzeby i zainteresowania młodzieży z naszego Powiatu, która swą przyszłość chce związać ze służbą w Siłach Zbrojnych RP. Obecnie w oddziale kształci się 25 uczniów. Jednostką wojskową współpracującą ze szkołą w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć teoretycznych oraz praktycznych jest Jednostka Wojskowa 1747. Porozumienie o współpracy zostało zawarte w dniu 7 września 2020 r. pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Dowódcą Jednostki.