Wyrazy głębokiego żalu…

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Panu Lechowi Markowi Szabłowskiemu
Staroście Łomżyńskiemu

z powodu śmierci
OJCA

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz Zarząd Powiatu w Augustowie