Najważniejsze informacje o koronawirusie

Informacje o koronawirusie

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie wysoką gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem:

 • Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie
   tel. 87 643 32 80 (do godz. 15.00), 609 572 678 lub 517 872 822 (całodobowo)
   e-mail: psse_augustow@epoczta.pl
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Augustowie – tel. 87 644 42 50 (lekarz), 87 644 43 48 (pielęgniarka)
 • Zgłoś się własnym transportem bezpośrednio do specjalnie przygotowanej izby przyjęć, która mieści się przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SP ZOZ w Augustowie, przy ul. Szpitalnej 12, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Nie korzystaj z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych.

Jeżeli wróciłeś z zagranicy:

 • Od 15 marca po powrocie do Polski jesteś zobowiązany poddać się obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie – zgłoś się telefonicznie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie
 • Zasady kwarantanny opisane są w załączonym poniżej dokumencie: „Zasady kwarantanny”

Jeśli byłeś przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny za granicą w krajach, w których wiele osób choruje, ale nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów,

 • Przez 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
  • Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  • Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to pozostań w domu i bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie.

Jeżeli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem

 • Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie

Jeśli masz pytania związane z koronawirusem

 • Zadzwoń na całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590

Jak zapobiegać zakażeniu – informacje zamieszczone są w załączonym poniżej dokumencie „Jak zapobiegać”.

(* Uwaga - załączniki otwierają się w nowym oknie)
Drukuj (otwiera nowe okno)

Załączniki