ZAPYTANIE  OFERTOWE – Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2020 r.

Augustów, dnia 22.07.2020 r.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

OP.272.17.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu  prowadzonym  w drodze Zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2020 r.” – nr postępowania:  OP.272.17.2020.

Plik do pobrania:
pełna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Augustów, dnia 21.07.2020 r.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

OP.272.17.2020

Informacja
z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu  prowadzonym  w drodze Zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2020 r.” – nr postępowania:  OP.272.17.2020.

Plik do pobrania:
Pełna informacja z otwarcia ofert

Augustów, dnia 13.07.2020 r.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

OP.272.17.2020

ZAPYTANIE  OFERTOWE
o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 Euro

Starostwo Powiatowe  w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów  zaprasza w drodze Zapytania ofertowego do  przedstawienie oferty cenowej na ”Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2020 r.”

Pliki do pobrania:
pełna treść ZAPYTANIA wraz z załącznikami nr 2 i 3
załącznik nr 1

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści