11 mln zł na inwestycje drogowe

We wtorek, 5 maja Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski wręczył Jarosławowi Szlaszyńskiemu – Staroście Augustowskiemu symboliczny czek o wartości 11,05 mln zł na realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu augustowskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Uroczystość odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Poniżej wymienione zostały przedsięwzięcia, na które przyznane zostało dofinansowanie:

Zadania powiatowe:

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B Białobrzegi Bór Sosnowo-Kopiec Mogilnice-Dębowo Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120, dł. odcinków 1,47 km– 4 000 000,00 zł
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1116B Bargłów Kościelny-Stara Kamionka-do dr. nr 16, od km 2+000 do km 3+00, dł. odcinka 1,0 km – 500 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1199B Nowinka – Monkinie -Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km – 500 000,00 zł
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo-do dr. nr 664, dł. odcinka 990 mb – 250 000,00 zł

Zadania gminne:

Gmina Bargłów Kościelny:

 • Rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare-Tajenko – 420 075,50 zł


Gmina Miasto Augustów

 • Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie – 1 450 000,00 zł
 • Budowa i rozbudowa ulic Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie – 1 550 000,00
 • Budowa ulicy Kwaśnej na odcinku od DK16-ulicy Mazurskiej do ulicy Ziemiańskiej oraz budowy ulicy Siewnej w Augustowie – 803 000,00 zł


Gmina Nowinka

 • Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowinka, km 0+000 – 0+784, długość odcinka-0,784 km – 344 538,84 zł
 • Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Klonownica-Strękowizna w km 0+000 – 1+000, długość odcinka 1,00 km – 379 498,07 zł


Gmina Sztabin

 • Przebudowa drogi gminnej nr 102822B Dębowo-Polkowo na odcinku o długości 2,10 km – 853 302,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku pozwoli na realizację 11 inwestycji na terenie powiatu augustowskiego, o łącznej wartości około 22,82 mln zł.

Wręczenie czeku Jarosławowi Szlaszyńskiemu – Staroście Augustowskiemu na realizację inwestycji drogowych w 2020 roku

fot. PUW