Święto Konstytucji 3 Maja w Augustowie

Mija 229 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów – pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie. Ze względu na trwającą epidemię i wprowadzone obostrzenia w tym roku w Augustowie nie odbyły się duże i oficjalne obchody tego święta.

Po mszy świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego, nieliczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów po pomnikiem: „Tym, którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę” na Rynku Zygmunta Augusta.

W imieniu społeczności Powiatu Augustowskiego wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski i Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Red.

Złożenie wiązanek podczas obchodów święta Konstytucji 3 Maja w Augustowie przez delegację Powiatu Augustowskiego Złożenie wiązanek podczas obchodów święta Konstytucji 3 Maja w Augustowie przez delegację Powiatu Augustowskiego

Fot. Złożenie wiązanek podczas obchodów święta Konstytucji 3 Maja w Augustowie przez delegację Powiatu Augustowskiego