80 000 zł na rozwój młodych organizacji w Województwie Podlaskim

80 000 zł na rozwój młodych organizacji w Województwie Podlaskim

Jesteście młodą organizacją z woj. podlaskiego (rejestracja nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Dotację) ?

Suma przychodów w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym, jeśli organizacja została zarejestrowana w tym roku, nie przekroczyła 25 tys. zł. ?

Potrzebujecie środków na rozwój organizacji?

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w konkursie dotacyjnym rozwój instytucjonalny młodych organizacji z woj. podlaskiego, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Podlaskie Lokalnie

Celem Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie trzeciego sektora, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych i młodych organizacji pozarządowych.

 

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY – dotacja do 4000 zł.

Młode organizacje mogą przeznaczyć środki na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania organizacji (komputery, drukarki itp.), wyposażenie biurowe, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji itp.

Nabór wniosków trwa do 27 kwietnia 2020 r., do godziny 23:59.

Wnioski można składać online przez Generator – więcej informacji

Zapraszamy młode organizacje pozarządowe z Podlaskiego do udziału w konkursie dotacyjnym.

Strona Facebook

Podlaskie Lokalnie 2020 (Promocyjny) – Youtube

Projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Operatorem Podlaskie Lokalnie jest 
Fundacja OKNO NA WSCHÓD.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści