Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z epidemią

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opracowała podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa - plakat KPRM