OBOWIĄZKOWA KWARANTANNA DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że od niedzieli 15 marca na 10 dni granice naszego kraju zostały zamknięte dla cudzoziemców.

Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Po powrocie będą poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.

Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.

Co to oznacza?

Polacy wracający do Polski oraz cudzoziemcy, których nie obowiązuje zakaz wjazdu do kraju,  odbędą 14-dniową kwarantannę domową

Obywatele, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy zostaną zarejestrowani i skierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostaną zawieszone.

Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe działają nadal.

Kogo z przyjeżdżających do kraju nie obowiązuje kwarantanna?

Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:

 • osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie;
 • zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki, np. kierowcy busów i autobusów,
 • załogi statku lub samolotu, którzy przekraczają granicę w ramach czynności zawodowych

W/w osoby nie będą musiały odbywać kwarantanny.

Z zamknięcia granic wykluczone m.in. osoby, które pracują za granicą i codziennie dojeżdżają do pracy. Dotyczy to zarówno Polaków pracujących za granicą, jak i obcokrajowców pracujących w Polsce i dojeżdżających codziennie. Obcokrajowcy mogą przyjeżdżać do pracy za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i nie są w takiej sytuacji objęci kwarantanną.

 Wróciłem do kraju – na czym polega 14-dniowa obowiązkowa kwarantanna?

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

 • w żadnym wypadku nie wychodź z domu
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane. W zakupach czy wyprowadzeniu psa niech pomoże Ci sąsiad lub ktoś bliski
 • jeżeli masz objawy choroby, koniecznie zgłoś to telefonicznie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie ( 87 643 32 80 do 1505 / tel. 609 572 678 lub 517 870 277 czynne całą dobę), a w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się, nie korzystając ze środków komunikacji miejskiej, bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego (SP ZOZ w Augustowie, tel. 87 643 42 50 – lekarz/ tel. 87 644 43 48 – pielęgniarka)

Nie wszyscy obcokrajowcy objęci zakazem wjazdu do Polski

Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców. Część z nich jednak nadal będzie mogła przyjeżdżać do naszego kraju.

Kogo nie obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski?

 • obywateli RP;
 • cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • osób, które posiadają Kartę Polaka;
 • dyplomatów;
 • osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę;
 • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych wykonujących zadania służbowe
 • cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
 • cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach – nieuwzględnionych powyżej – komendant placówki Straży Granicznej po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35)

Czy można wyjechać z Polski?

Tak. Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych. Ograniczenia dotyczą wjeżdżania do kraju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

W przypadku konieczności wyjazdu należy stosować się do wszystkich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także monitorować komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus

Ulotka dot. obowiązkowej kwarantannay od 15.03.2020 Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną