Wygodny sposób na urzędowe sprawy w województwie podlaskim

Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet!
W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a także znajdziesz dane teleadresowe urzędów i instytucji.

CU

Jakie sprawy można załatwić przez Internet?
Podstawowe usługi, udostępniane przez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia to:
·         pismo ogólne do podmiotu publicznego – Elektroniczna Skrzynka Podawcza,
·         skargi i wnioski,
·         wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Przykłady innych spraw, które można załatwić drogą elektroniczną:
·         złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
·         zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
·         wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,
·         wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
·         zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
·         opłaty za korzystanie ze środowiska (przedsiębiorcy),
·         wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
·         wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
·         dopisanie do spisu wyborców,
·         zgłoszenie szkody w uprawach i płodach rolnych,
·         zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
·         wymiar i zmiana podatku od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych,

Łącznie na Cyfrowym Urzędzie zostało opisanych już ponad 570 usług.

Znajdź sprawę/usługę, którą chcesz załatwić.

Jakie urzędy są na Cyfrowym Urzędzie Wrót Podlasia?
Cyfrowy Urząd zawiera dane 130 jednostek samorządu terytorialnego (na 133 wchodzących w skład województwa), ponad 1000 jednostek podległych samorządom oraz kilkadziesiąt  jednostek wojewódzkiej  administracji rządowej. Znajdź urząd, którego szukasz.

Co zrobić jeśli jest na Cyfrowym Urzędzie jest opis usługi, a nie ma formularza elektronicznego?
Jakkolwiek nie wszystkie usługi mogą być zrealizowane drogą elektroniczną, to w przypadku wielu z nich wniosek można złożyć dołączając odpowiedni dokument do pisma ogólnego .

Jaki jest warunek załatwiania spraw przez Internet?
Warunkiem załatwiania spraw urzędowych przez Internet jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Profil Zaufany można wyrobić bezpłatnie zakładając konto na stronie Profilu zaufanego w zakładce Zarejestruj się i potwierdzając je poprzez bank lub w jednym z wyznaczonych urzędów. Szczegółowe informacje – jak założyć profil zaufany znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl  w zakładce Załóż profil zaufany.

Posiadając Profil Zaufany lub podpis elektroniczny możesz korzystać z szeregu elektronicznych usług,  również tych, znajdujących się na stronach innych instytucji.

Jak załatwić sprawę przez Cyfrowy Urząd?
1.       Otwórz stronę cu.wrotapodlasia.pl
2.       Wybierz urząd.
3.       Wyszukaj usługę np. pismo ogólne, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydanie dowodu osobistego, zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
4.       Zapoznaj się z informacją na temat usługi.
5.       Wypełnij formularz, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym ePUAP i wyślij.

Potwierdzenie otrzymasz na adres e-mail.

Film prezentujący jak wysłać pismo do urzędu za pomocą Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

CU film

Instrukcja korzystania z Cyfrowego Urzędu – krok po kroku
Szczegółowa instrukcja korzystania z Cyfrowego Urzędu znajduje się na stronie cu.wrotapodlasia.pl w zakładce Instrukcja.

CU instrukcja

 

Jakie inne sprawy można załatwić przez Internet?
Posiadając tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany możesz załatwić przez Internet coraz więcej spraw, np. złożyć wniosek o kartę ubezpieczenia EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) do NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), sprawdzić swoje punkty karne.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl  w zakładce Usługi-on-line.

Uwaga
Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 Art. 20b, pkt. 2.

Profil Zaufany

 

 

Punkty potwierdzania Profilu Zaufanego w województwie podlaskim
*Na podstawie danych ze strony Profil Zaufany  https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

AUGUSTÓW
URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE, UL. ŻABIA 7
ZUS Inspektorat w Augustowie, ul. Hoża 8

BIAŁYSTOK
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 13
DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU, UL. PLAŻOWA 17
PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU, UL. MŁYNOWA 21A
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU, UL. ADAMA MICKIEWICZA 3
ZUS Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29
Idea Bank S.A, – Białystok ul. Nowy Świat 3, ul. Nowy Świat 3
mBank S.A. – Białystok Świętojańska 15, Świętojańska 15

BIELSK PODLASKI
URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM, UL. ADAMA MICKIEWICZA 33
ZUS Inspektorat w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 10 A

CZARNA BIAŁOSTOCKA
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ, UL. TOROWA 14 a

Grajewo
URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE, ul. Elewatorska 8
ZUS Biuro Terenowe w Grajewie, Os. Centrum 7 a

Hajnówka
URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE, ul. 3 Maja 34
ZUS Inspektorat w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 16

KOLNO
URZĄD SKARBOWY W KOLNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 20
ZUS Biuro Terenowe w Kolnie, ul. Kolejowa 2

ŁAPY
URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 24

Łomża
URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY, UL. POLOWA 47
ZUS Inspektorat w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 29

MOŃKI
STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 5A
URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH, UL. EŁCKA 41A

RADZIŁÓW
GMINA RADZIŁÓW, PL. 500-LECIA 14

SIEMIATYCZE
URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH, UL. PAŁACOWA 18
ZUS Inspektorat w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 5

SOKÓŁKA
URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE, UL. BIAŁOSTOCKA 47
ZUS Inspektorat w Sokółce, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 38 c

Suwałki
STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH, ul. Świerkowa 60
URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH, UL. 1 MAJA 2A
ZUS Inspektorat w Suwałkach, ul. 1 Maja 33

SZCZUCZYN
URZĄD MIEJSKI W SZCZUCZYNIE, PL. 1000-LECIA 23

WYSOKIE MAZOWIECKIE
URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, UL. LUDOWA 21
ZUS Inspektorat w Wysokiem Mazowieckiem, Pl. Odrodzenia 5

Zambrów
URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE, ul. Jantarowa 16
ZUS Inspektorat w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 a, Zambrów