Informacje związane z koronawirusem SARS-CoV-2

Informacje związane z koronawirusem SARS-CoV-2

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ
oraz innych krajów objętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie – tel. 87 643 32 80
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Augustowie – tel. 87 644 42 00
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Augustowie – tel. 87 644 43 48
Infolinia NFZ dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – tel. 800 190 590

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem: www.gov.pl/koronawirus oraz na stronie www.gis.gov.pl

infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590 w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści