Harmonogram rekrutacji uczniów do szkół średnich

Harmonogram rekrutacji uczniów do szkół średnich

Augustowskie szkoły średnie są przygotowane na przyjęcie wszystkich uczniów kończących ósmą klasę w naszym powiecie oraz osób z innych powiatów. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego, rozpocznie się 11 maja br.
Zachęcamy do kontynuowania nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej w Augustowie.

Wykaz szkół i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Uwaga: Ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej obowiązkowymi przedmiotami punktowanymi jest język polski i matematyka. Dodatkowo punktowane przedmioty są podane w nawiasie przy nazwie klasy.

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie

 • medyczno – przyrodnicza (biologia, język angielski)
 • matematyczno – techniczna (geografia, język angielski)
 • prawniczo – medialna (wiedza o społeczeństwie, historia)
 • informatyczno – lingwistyczna (informatyka, język angielski)
 • oddział przygotowania wojskowego – zostanie utworzony po uzyskaniu zgody Ministra Obro-ny Narodowej (wiedza o społeczeństwie, język angielski)

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

 • medyczno – weterynaryjna (chemia, biologia)
 • ekonomiczno – politechniczna (geografia, informatyka)
 • medialno – prawnicza (wiedza o społeczeństwie, język angielski)

Augustowskie Centrum Edukacyjne Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie

 • technik mechatronik (fizyka, informatyka)
 • technik informatyk (fizyka, informatyka)
 • technik handlowiec (geografia, język angielski)
 • technik hotelarstwa (geografia, język angielski)

Augustowskie Centrum Edukacyjne Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Augustowie

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (fizyka, język angielski)
 • elektryk (fizyka, język angielski)
 • wielozawodowa (zostaną przyjęci wszyscy chętni)

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego Technikum Nr 2 w Augustowie

 • technik mechanik (fizyka, język angielski)
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (chemia, biologia)

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Augustowie

 • kucharz (chemia, biologia)
 • mechanik pojazdów samochodowych (fizyka, język angielski)

Poniżej podajemy harmonogram rekrutacji:

 • Od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz. 1500 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem oddziału przygotowania wojskowego*.
  Etapy rekrutacji dotyczące wyłącznie kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego:

  • Od 11 maja do 20 maja 2020 r. do godz. 1500 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego.
  • Od 21 maja do 29 maja 2020 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego.
  • W dniu 10 czerwca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Etapy rekrutacji dotyczące wszystkich kandydatów:

 • Od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. do godz. 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • W dniu 13 lipca 2020 r. godz. 1000 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godz. 1500 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
  o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 • W dniu 21 lipca 2020 r. godz. 1000 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

* Zostanie utworzony po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.

zdjęcie budynków szkół: ACE, ZSO, ZST i II LO

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści