1

Informacja o petycjach, które wpłynęły do Rady Powiatu w roku 2019

Poniżej publikujemy informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Augustowie w 2019 roku.