Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Leszkowi Osydzie
Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii
Geodecie Powiatowemu
z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści