Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.

Augustów, dnia 23.01.2020 r.

OP.272.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 Euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
„Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.”

Plik do pobrania: pełna wersja ZAPYTANIA wraz z załącznikami