Dotacja na promocję Ziemi Augustowskiej

Dotacja na promocję Ziemi Augustowskiej

Logo projektu

We wtorek, 14 stycznia podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt. „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej”.

W imieniu Powiatu Augustowskiego umowę z Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Stanisława Derehajło – Wicemarszałka i Wiesławę Burnos – Członka Zarządu, podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, przy kontrasygnacie Mirosława Krakowskiego – Skarbnika Powiatu.

Celem projektu jest promocja Ziemi Augustowskiej jako obszaru zależnego od rybactwa. W ramach operacji opracowany i wydany zostanie album, w którym zaprezentowane zostaną szlaki turystyczne – wodne, rowerowe, piesze i konne. Ponadto powstanie także przewodnik questowy, dzięki któremu turyści, rozwiązując zagadki podczas gry terenowej, poznają piękne i ciekawe szlaki Augustowszczyzny. Po wydaniu materiałów zorganizowane zostaną dwa spotkania promujące Ziemię Augustowską oraz zawody wędkarskie.

Z uwagi na położenie geograficzne, rybactwo ma istotne znaczenie dla naszej lokalnej społeczności. Wypromowanie tego obszaru jako zależnego od rybactwa przyczyni się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego regionu, jednocześnie pozwalając zachować unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2020 r. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”). Zgodnie z umową o dofinansowanie, całkowity koszt operacji szacowany jest na  49 511,75 zł, z czego dofinansowanie zaplanowano na poziomie 74% kosztów kwalifikowalnych, tj. 36 638,00 zł, pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Podpisanie umowy na realizację proj. „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej” Podpisanie umowy na realizację proj. „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej”

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści