Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Markowi Dobkowskiemu
Członkowi Zarządu Powiatu w Augustowie
z powodu śmierci
Mamy

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący Rady Powiatu i Radni Rady Powiatu w Augustowie,
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowe
oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści