Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE
na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców

  1. Przedmiotem oddania w najem są dwa garaże samochodowe o powierzchni użytkowej 14,56 m2 każdy – wchodzące w skład budynku użytkowo – gospodarczego, znajdującego się na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3444/4 o powierzchni 0,1850 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Augustów przy ul. 3-go Maja 29.
  2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00020172/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
  3. Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 29 maja 2002 r. Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, oznaczona jest symbolem 13U – jako tereny zabudowy usługowej.
  4. Ustala się miesięczny czynsz dla garażu o powierzchni użytkowej 14,56 m2 w wysokości 110,00 zł brutto (sto dziesięć złotych). Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz miesięcznie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
  5. Forma oddania w najem – bezprzetargowa.
  6. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

STAROSTA
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

WICESTAROSTA
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 27.11.2019 r.