Podsumowanie projektu „Naucz się uczyć”

We wtorek, 5 listopada w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie odbyło się podsumowanie projektu LEARN HOW TO LEARN realizowanego w ramach programu ERASMUS PLUS 2018-2020.

Program Erasmus+ to możliwość pozyskania dotacji z funduszy Unii Europejskich na edukację i rozwój umiejętności młodych ludzi, które przygotowują ich do lepszego startu w dorosłe życie. To szansa dla młodzieży na poszerzenie ich horyzontów, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym, doświadczenia przebywania z rówieśnikami z innych krajów, poznawania innej kultury. Dla wielu uczniów to także możliwość pierwszego w życiu wyjazdu za granicę – w dodatku za darmo, ponieważ projekty w 100% dofinansowane są ze środków unijnych. Dlatego ZSO w Augustowie postanowiło umożliwić młodzieży uczestnictwo w projekcie międzynarodowym. Pomysłodawczynią i koordynatorką całego przedsięwzięcia jest nauczycielka języka angielskiego w ZSO w Augustowie Joanna Ostapowicz.

W spotkaniu podsumowującym udział wzięli m.in.: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Filip Chodkiewicz – Zastępca Burmistrza Augustowa, Waldemar Sikora – Prezes BRUNSWICK MARINE Sp. z o.o. oraz Magdalena Śleszyńska – Prezes Akademii Wodnej Augustów.

To co najpiękniejsze w projekcie jest już za nami… nowe przyjaźnie, wyjazdy, wiedza, doświadczenia zostaną na zawsze w naszych sercach. Wiemy, że było warto i będziemy aplikować o dotacje na kolejne projekty. Mamy pomysły i obiecujemy, że nieustannie będziemy walczyć o takie doświadczenia.

Podsumowanie projektu „Learn how to learn” w ramach programu Erasmus Plus w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Podsumowanie projektu „Learn how to learn” w ramach programu Erasmus Plus w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Podsumowanie projektu „Learn how to learn” w ramach programu Erasmus Plus w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

Fot. ZSO