Ruszyła przebudowa drogi Lipsk – Granica Państwa

Ruszyła przebudowa drogi Lipsk – Granica Państwa

W czwartek, 31 października, symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto przebudowę drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku: Lipsk – Granica Państwa.

W spotkaniu zorganizowanym w Kuriance przez Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego udział wzięli radni Województwa Podlaskiego, Rady Powiatu Augustowskiego, radni i włodarze gmin, przedstawiciele wykonawców inwestycji oraz mieszkańcy.

Powiat Augustowski reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, który w swoim przemówieniu podkreślił, że przebudowa tej drogi jest bardzo ważna, gdyż pełni ona istotną rolę komunikacyjną dla lokalnej społeczności, a z chwilą utworzenia planowanego przejścia granicznego z Republiką Białorusi: Lipszczany – Sofijewo, będzie miała kluczowe znaczenie w regionie.

Inwestycja zostanie sfinansowana w całości ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a wartość zaplanowanych robót budowlanych wynosi 64,3 mln zł. Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 11,4 km. Prace potrwają 14 miesięcy.

Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm, w którym liderem jest BK-TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz Sp.j., a partnerami: EKODROM Sp. z o.o. oraz UZDAROJI AKCINE BENDROVE „SIAULIU PLENTAS” Sp. z o.o.

Rozpoczęcie przebudowy drogi Lipsk – Granica Państwa Rozpoczęcie przebudowy drogi Lipsk – Granica Państwa Rozpoczęcie przebudowy drogi Lipsk – Granica Państwa Rozpoczęcie przebudowy drogi Lipsk – Granica Państwa

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści