Regulamin III Zawodów Strzeleckich – 2019 listopad