„Bo nauczyciel jest kapitanem…”

„Bo nauczyciel jest kapitanem…”

Takie motto towarzyszyło tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Augustowskim.

Uroczystości rozpoczęto w piątek, 11 października, świętem Zespołu Szkół Specjalnych i Patrona tej szkoły – św. Jana Pawła II. Następnie odbyło się oficjalne przekazanie do użytku Otwartej Strefy Aktywności. W ramach zadania pn. „Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury w Otwartej Strefie Aktywności przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym” powstała siłownia plenerowa, strefa relaksu i plac zabaw o charakterze sprawnościowym, zbudowane zostało także ogrodzenie terenu. Z utworzonej Strefy korzystać będą przede wszystkim dzieci i młodzież z sąsiadujących szkół i placówek: ZSS, ACE oraz Bursy Międzyszkolnej. Na przedsięwzięcie o wartości ok. 100 tys. zł uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Po poświęceniu obiektu przez Księdza Prałata Jerzego Owsiankę – Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, uroczystego otwarcia OSA dokonały dzieci i młodzież Zespołu Szkół Specjalnych.

W trakcie szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w ACE wręczono stypendia 15 najbardziej uzdolnionym uczniom szkoły. Stypendia były przyznane w ramach projektu: „Profesjonaliści w zawodzie”, który jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie do końca listopada 2020 roku. Liderem projektu jest Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku, a realizatorem – ACE. Całkowity budżet wynosi ponad 442,5 tys. zł, w tym wkład własny po stronie szkoły zaplanowano na ok. 38,8 tys. zł. W ramach projektu zrealizowane zostaną: 2 edycje staży dla uczniów, staże nauczycieli kształcenia zawodowego, zajęcia pozalekcyjne z matematyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, a także kursy zawodowe (kurs komputerowy prowadzenia sprzedaży, kurs podstawowy obsługi AutoCAD, kurs tworzenia stron www) oraz wsparcie stypendialne uczniów najbardziej uzdolnionych.

W poniedziałek, 14 października odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
W auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego zgromadzili się przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, służb, inspekcji i straży, a także młodzież, rodzice i zaproszeni goście. Uczestników uroczystości przywitał Roman Krzyżopolski – Dyrektor ZSS w Augustowie, szkoły która była w tym roku głównym organizatorem obchodów. Goście mieli okazję obejrzeć ciekawy i wzruszający montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów ZSS, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli i pracowników szkoły: Romana Krzyżopolskiego, Katarzyny Niedźwieckiej, Urszuli Sieńkowskiej-Cioch, Beaty Augustynowicz, Katarzyny Kasjanowicz, Iwony Bagińskiej, Marzeny Doroszko, Ewy Klukowskiej, Elżbiety Chilickiej, Roberta Chilickiego, Alicji Sokołowskiej, Ewy Poważy, Agnieszki Szczygło, Marii Gładyszewskiej, Piotra Wencewicza, Zbigniewa Zadrożnego. Podziękowania za piękny spektakl w imieniu Powiatu Augustowskiego przekazali: starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, członkowie Zarządu – Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński, a także Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mursztyn.

Nawiązując do motta przewodniego uroczystości starosta życzył wszystkim nauczycielom, aby byli dobrymi kapitanami, zawsze potrafili obrać właściwy kurs oraz mądrze sterowali załogą, która została im powierzona. Uczniom życzył, by stanowili dobrą załogę i pod kierunkiem swoich kapitanów potrafili osiągnąć wyznaczony cel.
– Z dumą mogę powiedzieć, że nasze szkoły stawiają na jakość kształcenia i kładą nacisk na takie wychowanie uczniów, by byli dobrymi Polakami, wartościowymi ludźmi i mądrymi obywatelami – powiedział starosta. – Za tę pracę i wysiłek dziękuję wszystkim społecznościom szkolnym z terenu powiatu, dodał.

Podczas święta najlepszym uczniom szkół ponadpodstawowych wręczone zostały stypendia Starosty Augustowskiego. Stypendia przyznawane są z budżetu Powiatu Augustowskiego w każdym semestrze. Stanowią one wyraz uznania i są formą wsparcia dla uczniów osiągających największe sukcesy. Stypendia otrzymuje dwóch uczniów z każdej szkoły, mających najlepsze wyniki w nauce. Natomiast stypendia sportowe przyznawane są uczniom będącym członkom kadry Polski lub osiągającym wysokie lokaty na zawodach sportowych rangi co najmniej wojewódzkiej. Listy gratulacyjne uczniom i podziękowania rodzicom wręczył starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie – Joanna Lisek oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie – Bożenna Kondracka. Przyznano 16 stypendiów: 8 za wyniki w nauce i 8 za wyniki sportowe.

Święto było również doskonałą okazją do wręczenia nagród Starosty Augustowskiego nauczycielom z powiatowych szkół. Nagrody otrzymali: Tomasz Choroszewski, Teresa Gorajewska, Małgorzata Kijewska, Jarosław Kwiecień, Piotr Łaciński, Joanna Edyta Ostapowicz, Urszula Sieńkowska-Cioch oraz Iwona Węgrzynowicz. Szczególne wyrazy uznania i gratulacje starosta złożył na ręce Bożeny Bendig – nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w związku z otrzymaniem przez nią tytułu Profesora Oświaty.
Następnie w imieniu gości głos zabrał Ksiądz Dziekan Wojciech Jabłoński, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę wychowawców i zwrócił uwagę na to, że wszyscy powinniśmy być im wdzięczni.

Andrzej Gryguć – Prezes Okręgu Podlaskiego ZNP pogratulował sukcesów w pracy nauczycielom i podkreślił, że Powiat Augustowski jest jednym z najlepszych samorządów w naszym regionie, a wysoka jakość pracy szkół średnich zapewnia im miejsce w czołówce województwa podlaskiego.

Oprócz powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej uroczystości związane z tym świętem odbyły się również w każdej szkole i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski. Była to doskonała okazja do przekazania podziękowań nauczycielom i pracownikom oraz do wręczenia wyróżnień przyznanych przez dyrektorów.

Red.

Otwarta Strefa Aktywności

Przemówienie Dyrektora ZSS

Wręczenie nagród Starosty Augustowskiego

Złożenie gratulacji Bożenie Bendig – nauczycielce ZSO

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści