Więcej pacjentów skorzysta z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

Więcej pacjentów skorzysta z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

W piątek, 6 września, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Długoterminowych w Augustowie, przekazana została informacja, że od dnia 1 października 2019 r. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zwiększy kontrakt dla zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Augustowie o 17 łóżek, co pozwoli na przyjęcie kolejnych pacjentów.

– Mamy świadomość, że osób potrzebujących tego typu usług będzie coraz więcej, bo wynika to ze struktury demograficznej naszego społeczeństwa. Dlatego w tym roku zakończona została inwestycja, w ramach której wykonano remont piętra i łącznika budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17. Fundusze na to przedsięwzięcie, w wysokości 3,4 mln zł, pochodziły z budżetu Powiatu Augustowskiego. Realizacja zadania umożliwiła stworzenie warunków dla przyjęcia większej ilości pacjentów, dzięki czemu, można było starać się o większy kontrakt z NFZ – powiedział podczas konferencji Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Od 1 lipca br. Podlaski Oddział NFZ w Białymstoku zwiększył liczbę świadczeń:

  • w hospicjum stacjonarnym o 1 łóżko, tj. z 5 łóżek na 6
  • i w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym o 6 łóżek, z 27 na 33 łóżka.

Od 1 października nastąpi kolejne zwiększenie kontraktu w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Augustowie, które pozwoli na przyjęcie kolejnych 17 pacjentów. Docelowo liczba łóżek w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Augustowie będzie wynosiła 50.
– Cieszę się razem z państwem, że Zakład się rozwija i dzięki temu więcej pacjentów będzie mogło korzystać z tych tak bardzo potrzebnych i oczekiwanych świadczeń. Wyrażam słowa uznania władzom Powiatu Augustowskiego, Pani Dyrektor i całemu personelowi SP ZZOD w Augustowie za podejmowane i realizowane działania, za szlachetną działalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy – powiedział obecny na konferencji Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

       Krystyna Wilczewska – Dyrektor SP ZZOD w Augustowie podziękowała Maciejowi Bogdanowi Olesińskiemu – Dyrektorowi Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za podjętą decyzję o zwiększeniu ilości zakontraktowanych łóżek. Wyraziła również wdzięczność ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu, staroście i wicestaroście za zaangażowanie w sprawy Hospicjum i wsparcie udzielone w kontaktach z NFZ.

Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, jako Przewodniczący Rady Społecznej SP ZZOD, podkreślił również, że dzięki możliwości przyjęcia dodatkowych pacjentów, powstaną też nowe miejsca pracy dla personelu.

Ponadto od kwietnia tego roku w Hospicjum realizowany jest projekt „Wzajemna współpraca na rzecz wzmocnienia zdolności systemu opieki zdrowotnej na pograniczu litewsko-polskim”. Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Augustowie, a partnerem litewskim – Training center „Dainava” z Druskiennik. W ramach projektu zostanie zakupione doposażenie do obecnie istniejącego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz nowe łóżka rehabilitacyjne i szafeczki przyłóżkowe dla pacjentów. Ponadto zagospodarowany będzie teren wokół hospicjum – powstaną parki zieleni, ciągi komunikacyjne dla pieszych, alejki do spacerowania z pacjentami na wózkach inwalidzkich, zostanie wybudowane ogrodzenie i oświetlenie całej posesji. Budżet projektu po stronie SP ZZOD wynosi ponad 2,23 mln zł, z czego ok. 1,9 mln zł (85%) stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Wkład własny w wysokości ok. 3,35 mln zł (15%) zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Augustowskiego.

W dniu 3 września 2019 r. został rozstrzygnięty przetarg na zagospodarowanie terenu wokół Hospicjum, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 11 września 2019 r. Projekt zakończy się we wrześniu 2020 r.

SPZZOD w AugustowieWyposażenie nowej części SPZZOD w AugustowieKonferencja SPZZOD w Augustowie w dn. 6 września 2019 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści