Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Andrzeja Masiewicza
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o. 

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Rada i Zarząd Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
i Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie