Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu dr. n. med. Bogusławowi Falkowskiemu
Ordynatorowi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie
z powodu śmierci
MAMY
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie,
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści