Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Eugeniusza Simsona

Wójta Gminy Augustów w latach 1990 – 2002
Radnego Rady Powiatu I Kadencji
Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w 2002 r.
Wieloletniego Prezesa Augustowskiego Oddziału Związku Sybiraków
Inicjatora upamiętniania miejsc pamięci narodowej
oraz Pomysłodawcy nadania imion szkołom w Gminie Augustów.

Składamy wyrazy szczerego współczucia Najbliższym
oraz łączymy się w bólu po stracie drogiej Wam Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści