Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Jadwidze Barszczewskiej i Pani Emilii Borawskiej
z powodu śmierci
MĘŻA i TATY
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie,
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego