Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Joannie Michalewicz
z powodu śmierci
TATY
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego