O Kanale Augustowskim na spotkaniu Grupy Roboczej

W dniach 21-22 marca w Augustowie odbyło się posiedzenie polsko – białoruskiej Grupy Roboczej ds. rozwoju Kanału Augustowskiego.

Grupie Roboczej ze strony polskiej przewodniczy Marek Malinowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, ze strony białoruskiej – Wiktor Liskowicz – Wiceprzewodniczący Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Jan Wasilewski – Przewodniczący Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Jarosław Książek – Konsul Generalny RP w Grodnie, Magdalena Sidorowicz – pierwszy sekretarz Ambasady RP w Mińsku,  Ałła Fedorowa – Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku, Maciej Ambrosiewicz – ekspert ds. wpisu Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Bogdan Dyjuk – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Powiat Augustowski reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Podczas posiedzenia podkreślono konieczność remontu śluzy Kurzyniec. Podsumowano, że z przejścia granicznego Rudawka-Lesnaja w minionym sezonie skorzystało 3.146 osób. Strona białoruska poinformowała o dokonanych pracach przy modernizacji dróg oraz obiektów zabytkowych i że jest gotowa na otwarcie przejścia Sofijewo – Lipszczany. W 2018 roku Białoruś w ramach ruchu bezwizowego odwiedziło 92 tysiące osób z 72 krajów, z czego 33% stanowili Polacy.

Istotnym tematem podczas spotkania było wpisanie drogi wodnej, której częścią jest Kanał Augustowski na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W trakcie dotychczasowych prac nad wpisem i projektem specjaliści wskazali problemy związane z funkcjonowaniem kanału. Uczestnicy  posiedzenia mogli również uczestniczyć w prezentacji projektu Street View po Kanale Augustowskim.

Red.

O Kanale Augustowskim na spotkaniu Grupy Roboczej

Fot. wrotapodlasia.pl