Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Markowi Taraszkiewiczowi
z powodu śmierci
BRATA
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego