XVII Powiatowy Konkurs Młodego Aktora

„Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”
(Juliusz Słowacki)

Niewątpliwie giętkim językiem i ciałem wykazali się uczestnicy tegorocznego Konkursu Młodego Aktora, który odbył się już po raz siedemnasty 7 marca 2019 r. Konkurs od lat jest organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (panie Bożena Bendig, Elżbieta Klekotko, pan Paweł Leszkowicz) pod patronatem Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego.

W konkursie wzięło udział prawie trzydzieścioro reprezentantów szkół powiatu augustowskiego, którzy ubiegali się o tytuł najlepszego aktora oraz recytatora poezji Juliusza Słowackiego.

Tym razem nagroda specjalna przeznaczona była dla uczestników prezentujących twórczość Juliusza Słowackiego, którego rocznice narodzin i śmierci aktualnie obchodzimy. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych tę nagrodę zdobyła uczennica II LO w Augustowie), natomiast w niższej grupie wiekowej uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej w Augustowie.

W efekcie trzech etapów konkursu na poziomie szkół średnich główną nagrodę zdobyła uczennica II LO w Augustowie, na drugim miejscu uplasowała się uczennica I LO w Augustowie, natomiast na trzecim uczennica I LO w Suwałkach oraz I LO w Augustowie. W kategorii szkół gimnazjalnych oraz 7 – 8 klas szkoły podstawowej  zwyciężyła uczennica Gimnazjum nr 4 w Augustowie. II miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie, a III – dwóch uczniów: ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie oraz Społecznej Szkoły Podstawowej. Dodatkowo trzech uczniów otrzymało nagrody publiczności, a dwóch nagrodę specjalną Klubu DKF „Kinochłon” za pomysł i oryginalność prezentacji finałowej.

Uczestników oceniało niezależne jury złożone ze znawców i miłośników sztuki aktorskiej:  p. Ewa Chodacz, p. Paweł Leszkowicz, p. Jan Saczko, p. Karol Sitnik  p. Bartosz Świerkowski.

Fundatorami nagród byli: Klub Filmowy „Kinochłon”, Starosta Powiatu Augustowskiego oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

Z ramienia organizatorów nad przebiegiem konkursu czuwały uczennice I LO. W ramach części artystycznej wystąpił teatr Res Humanae w farsie „Wszystkie jego żony” autorstwa absolwenta ZSO w reżyserii Bożeny Bendig. Także uczestnicy konkursu ze Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym zaprezentowali fragmenty „Wesela” Wyspiańskiego. Pamiątkowe znaczki przygotowała pani Marzanna Markowska, przy dekoracjach wsparła gospodarzy imprezy pani Urszula Dębiec-Grochowska.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania imprezy, uczestnikom, ich opiekunom oraz fundatorom nagród organizatorzy bardzo dziękują i zapraszają do współpracy w przyszłym roku!

(pb)

XVII Powiatowy Konkurs Młodego Aktora - Jedna ze scen finałowych XVII Powiatowy Konkurs Młodego Aktora - Uczestnicy konkursu