W Augustowie uczczono pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

3 marca w Augustowie, uroczyście obchodzono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Obchody rozpoczęły się o godz. 9.00 od złożenia kwiatów pod „Domem Turka” – siedzibą NKWD i UB, miejscem kaźni Polaków. Wiązanki złożyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz wojskowych na czele z gen. bryg. dr. inż. Ryszardem Parafianowiczem – Rektorem-Komendantem Akademii Sztuki Wojennej, wnukiem śp. Stanisława Parafianowicza ps. „Zarzecki” – osądzonego i straconego w 1946 roku w procesie pokazowym. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Bazyliki pw. Najświętszego Serca Jezusowego na uroczystą mszę świętą koncelebrowaną przez księdza dziekana Wojciecha Jabłońskiego oraz księdza prałata Jerzego Owsiankę. Msza święta odprawiona została w intencji Żołnierzy Wyklętych i ich rodzin, w szczególności śp. Stanisława Parafianowicza ps. „Zarzecki”, a także żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Terytorialnej, składających tego dnia przysięgę na sztandar wojskowy.

Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali na Rynek Zygmunta Augusta, gdzie odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po przywitaniu przybyłych gości oraz odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał płk Sławomir Kocanowski – Dowódca 1 PBOT, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że 1 marca obchodzony jest nie tylko Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ale także jest to rocznica otrzymania przez brygadę im. gen. Władysława Liniarskiego oraz tradycji oddziałów bojowych Armii Krajowej. Zaznaczył, że to właśnie na tym fundamencie oparta jest formacja żołnierzy, a przysięga wojskowa zobowiązuje do stania na straży tych wartości, o które walczyli patroni 1 PBOT. Na zakończenie życzył terytorialsom, aby pozostali wierni tym zasadom przez całe życie.

Kolejnym punktem obchodów było złożenie przysięgi wojskowej na sztandar 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej oraz udzielenie błogosławieństwa żołnierzom przez obecnych na uroczystości duchownych.

List do uczestników przysięgi skierował Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej. Zwrócił on uwagę, że celem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz regionu, z którego pochodzą.

W związku z objęciem uroczystości Honorowym Patronatem Jarosława Zielińskiego – Posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierował on także słowo do żołnierzy składających tego dnia przysięgę.

– Chciałbym podziękować żołnierzom, którzy zdecydowali się wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej i zasilić szeregi 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, gratulując dzisiaj złożonej przysięgi – powiedział Wiceminister. Jesteście spadkobiercami chlubnej, heroicznej tradycji Armii Krajowej, największej armii podziemia, jaką kiedykolwiek udało się komukolwiek stworzyć, ale również jesteście spadkobiercami „Żołnierzy Niezłomnych”, tych którzy nie zgodzili się na pozorowaną niepodległość, podejmując się walki o prawdziwą wolność, dodał.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia medali oraz wyróżnień najlepszym żołnierzom i przekazania gratulacji ich rodzinom.

Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik poświęcony „Żołnierzom Wyklętym”, gdzie odczytany został apel pamięci i oddana została salwa honorowa, a przedstawiciele władz rządowych, wojskowych i samorządowych złożyli wiązanki kwiatów.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, płk Zbigniew Redziak – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, ppłk Jarosław Kowalewski – Wojskowy  Komendant Uzupełnień w Suwałkach, ppłk Adam Fuk – Dowódca Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich 15 GBZ, ppłk Mateusz Kujawski – Dowódca 2 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 11 MPA w Węgorzewie.

O godz. 13.00 przy amfiteatrze nad jez. Necko symbolicznym wystrzałem z armaty odpalonej przez Jarosława Szlaszyńskiego – Starostę Augustowskiego oraz płk. Sławomira Kocanowskiego – Dowódcę 1 PBOT rozpoczął się już po raz siódmy największy ogólnopolski bieg pamięci: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Długość trasy biegu krótszego wynosiła 1963 metry. Dystans ten związany jest z datą schwytania i śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, ps. Lalek. Natomiast długość biegu dłuższego wynosiła 5 km. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni medalem okolicznościowym.

Red.