Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Zbigniewowi Kaszlejowi
Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Starostwa Powiatowego w Augustowie
z powodu śmierci
MAMY
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści