Powiat Augustowski zwycięzcą Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów

Powiat Augustowski zajął pierwsze miejsce w Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców, przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

Uczestniczą w nim bezpłatnie wszystkie samorządy, które oceniane są przez niezależnych ekspertów pod kątem 58 zróżnicowanych kryteriów, ujętych w 10 grupach tematycznych. Uwzględniane były m.in. realizowane w 2018 r. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, jakość obsługi mieszkańców, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, stosowane rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz realizowane działania w zakresie edukacji, sportu i kultury.

– Jak mawiają sportowcy – trudno jest zdobyć mistrzostwo, a jeszcze trudniej je obronić. Tym bardziej cieszy to, że działania realizowane przez nasz Powiat zostały tak wysoko ocenione i że już trzeci rok z rzędu Powiat Augustowski zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich powiatów w Polsce o wielkości do 60 tys. mieszkańców – mówi Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Dziękuję wszystkim, którzy przez cały rok ciężko pracowali na rzecz naszej społeczności, dodaje.

Powiat Augustowski, jako lider Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców otrzymał prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”.