Tożsamość Polaka – VII edycja powiatowego konkursu

Tożsamość Polaka – VII edycja powiatowego konkursu

„TOŻSAMOŚĆ POLAKA”
VII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!

Leopold Staff, 1918 r

   6 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbył się finał powiatowego konkursu twórczości patriotycznej pod patronatem Starosty Powiatu Augustowskiego „Tożsamość Polaka”. VII edycja miała charakter szczególny i przebiegała pod hasłem: „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!” (Leopold Staff).

Zmaganiom konkursowym towarzyszyło interesujące spotkanie starosty Jarosława Szlaszyńskiego, historyka oraz autora monografii Augustowa i innych publikacji o naszym regionie, pod hasłem „Niepodległość dobrem najwyższym” z uczestnikami konkursu oraz młodzieżą I LO.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach. W ramach twórczości literackiej uczestnicy przygotowywali własny tekst poetycki lub prozatorski inspirowany hasłem i mottem konkursu. Anonimowe prace oceniało niezależne jury w składzie: Izabela Basińska, Paweł Leszkowicz i Jan Saczko. Na konkurs napłynęły 33 prace. Najlepsze były prezentowane w czasie finału przez autorów bądź ich kolegów. Oto jego wyniki:
I miejsce – uczennica I LO w Augustowie za wiersz „Listopadowa noc”,
II miejsce – uczennica I LO w Augustowie za prozę *** [12 listopada 1918] oraz uczeń II LO w Augustowie za prozę *** [Prokurator śledczy],
III miejsce – uczennica I LO w Augustowie za wiersz „Swoim poległym dedykuje Polska”.
Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia.

Uczestników kategorii żywego słowa oceniała komisja w składzie: Dorota Sikora, Martyna Chodacz, Paweł Leszkowicz, Konrad Milanowski. Zadaniem uczestników była recytacja indywidualna lub zbiorowa z możliwością wykorzystania dodatkowych tworzyw scenicznych. Uczniowie wybierali do prezentacji teksty lub ich fragmenty powiązane z tegorocznym hasłem i mottem konkursu. Jury po burzliwej dyskusji zdecydowało się przyznać nagrody:
I miejsce – uczennica Gimnazjum Nr 4 w Augustowie za prezentację teatralną „Szuflada” na bazie tekstu Juliana Tuwima oraz uczeń II LO w Augustowie za recytację tekstu Tadeusza Różewicza „Lament”;
II miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym oraz uczennica II LO w Augustowie;
III miejsce – uczeń II LO w Augustowie oraz uczeń Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym.
Ponadto jury przyznało 4 wyróżnienia.

W przygotowanie uczestników byli zaangażowani następujący nauczyciele: Jacek Bednarczyk, Bożena Bendig, Elżbieta Ciesielska, Tomasz Choroszewski, Bogusława Grudzińska, Elżbieta Klekotko, Małgorzata Lenda, Marzanna Markowska, Jadwiga Motuk, Dorota Prokop, Marta Pietrzak-Wolinowska oraz Anna Skowrońska.

Imprezie towarzyszył koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu uczennic I LO.

Konkurs pobudził do inicjatyw artystycznych ponad 50 uczestników. Fundusze na nagrody zapewniło Starostwo Powiatowe w Augustowie.
Organizatorkami zmagań konkursowych były panie Bożena Bendig i Elżbieta Klekotko, reprezentujące gospodarzy, czyli I LO imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Konkurs był wpisany w harmonogram obchodów w powiecie augustowskim 100-lecia niepodległości Polski i pozwolił na nowo spojrzeć na pojęcie wolności. Organizatorzy zapraszają za rok na kolejne spotkanie patriotyczne w ramach konkursu „Tożsamość Polaka”.

VII Edycja Powiatowego Konkursu "Tożsamość Polaka"

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści