Otwarcie ul. Saperów w Lipsku

Otwarcie ul. Saperów w Lipsku

W dniu 8 listopada odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej ulicy Saperów w Lipsku. Zadanie o wartości 4,73 mln zł zostało dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1,71 mln zł oraz z budżetu Powiatu Augustowskiego i Gminy Lipsk (po 1,51 mln zł).

Zadanie obejmowało kompleksową przebudowę całej długości ulicy (1,43 km) poprzez: wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni, robót ziemnych, podbudów oraz bitumicznej nawierzchni jezdni gr. 7 cm warstwa wiążąca + 5 cm warstwa ścieralna, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie wlotów skrzyżowań oraz nowej nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników i oznakowania poziomego oraz pionowego, a także przeprowadzenie prac wykończeniowych oraz założenie zieleni.

                Obecne były władze Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej MursztynPrzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Piotr Rusiecki – Radny Rady Powiatu w Augustowie. W uroczystości wzięli udział: Lech Łępicki – Burmistrz Lipska, Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, a także  Artur Krasowski – Dyrektor Oddziału Białystok STRABAG Sp. z o.o.

Red.Otwarcie ul. Saperów w Lipsku Otwarcie ul. Saperów w Lipsku

Fot. MGOK w Lipsku

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści