Artystyczne sukcesy uczniów I LO na szczeblu województwa

Artystyczne sukcesy uczniów I LO na szczeblu województwa

Po raz kolejny uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie w dniu 7.11.2018 r. zajęli czołowe miejsca na XXVI Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej.

Organizatorem konkursu o zasięgu wojewódzkim jest od lat I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. W konkursie uczestniczyło ponad osiemdziesięciu wykonawców piosenek, recytatorów oraz twórców własnych tekstów o tematyce patriotycznej, więc osiągnięcie sukcesu wymagało mistrzowskich wykonań.

Reprezentantów I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie przygotowywała pani Bożena Bendig. Jeden z nagrodzonych wierszy powstał w ramach szkolnego konkursu „Niepodległość” pod opieką pani Elżbiety Klekotko, nad przygotowaniem recytacji czuwała także pani Marta Pietrzak-Wolinowska.

Recytatorzy z Piramowicza (wszyscy z pierwszych klas, debiutujący w Res Humanae!) zajęli II miejsce (fr. wspomnień Aleksandry Piłsudskiej), III miejsce (Artur Oppman Rok 1918) oraz V miejsce (Jan Kasprowicz Rzadko na moich wargach).

W kategorii piosenki (33 prezentowane utwory!) II i III miejsce zajęły również uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

Ponadto najwyższe nagrody zdobyli także młodzi poeci, zajmując kolejno I miejsce (Listopadowa noc), II miejsce (tekst Swoim poległym dedykuje Polska) oraz IV miejsce (Mały Katyń, czyli Obława Augustowska).

Wszystkim wykonawcom gratulujemy i życzymy dalszych artystycznych sukcesów.

ZSO w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści