Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Nieruchomość oznaczona Nr 1153/29 o pow. 0,0843 ha położona w obrębie 4 miasta Augustowa przy ulicy Świerkowej:

  • posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00019291/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • nie jest zabudowana;
  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Lipowiec w Augustowie przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą.

Cena nieruchomości – 144 000 zł.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta

mgr Jarosław Szlaszyński

(podpis odręczny)

 

 

 

 

 

Augustów, dnia 03.10.2018 r.